Kansen door de nieuwe Aanbestedingswet?

Kansen door de nieuwe Aanbestedingswet?

Eindelijk is het bijna zover: vanaf 1 januari 2013 (*) gaat de nieuwe Aanbestedingswet in. De wet moet ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf een eerlijkere kans geven op het binnenhalen van overheidsopdrachten.

Overheden mogen opdrachten namelijk niet zomaar meer bundelen en zij mogen geen onredelijke omzeteisen meer stellen. Het inschrijven wordt bovendien vereenvoudigd.

Verbeteringen voor de inschrijver

De overheid moet minstens dertig procent van het aantal aanbestedingen naar het midden- en kleinbedrijf laten gaan. Deze verbeteringen voor de inschrijver moeten daarbij gaan helpen:

  • Overheden moeten opdrachten aankondigen via TenderNed, de digitale ‘marktplaats’ voor aanbestedingen. Ondernemingen kunnen zich via dit elektronisch systeem inschrijven. Deze online dienst is voorlopig gratis voor bedrijven.
  • Overheden moeten opdrachten uitwerken volgens voorschriften uit de Gids Proportionaliteit, zodat hun eisen en voorwaarden in verhouding staan tot de opdracht. In deze gids staan regels over omvang van een opdracht, clustering van opdrachten, omzeteisen, selectiecriteria, contractvoorwaarden, uitsluitingsgronden en inkoopsamenwerking. Zo mag de omzeteis bijvoorbeeld niet hoger zijn dan 300% van de waarde van de opdracht. En opdrachten samenvoegen mag alleen met een goed gemotiveerde reden.
  • De overheid moet bij het vragen naar referenties kijken naar vergelijkbare competenties, níet naar vergelijkbare projecten.
  • Minder administratieve rompslomp voor ondernemers, door bijvoorbeeld de ontwikkeling van een aanbestedingspaspoort naar voorbeeld van Gemeente Den Haag. Daarmee levert de inschrijver niet meer voor elke aanbesteding opnieuw dezelfde bewijsstukken in. En er komt een uniform model eigen verklaring. Bedrijven geven hierin aan dat ze aan de eisen voldoen en hoeven geen bergen papierwerk mee te sturen. Alleen de gegadigde overlegt na gunning de gevraagde bewijzen.
  • De selectie- en gunningseisen van aanbestedende diensten worden transparanter. Het bedrijfsleven krijgt inspraak in algemene verkoopvoorwaarden, zodat deze redelijker en beter uitvoerbaar zijn voor ondernemers.
  • Een aanbestedende dienst is verplicht te gunnen op criterium EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). Laagste prijs toepassen mag alleen als een aanbestedende dienst in de aanbestedingsstukken motiveert waarom.
  • Social Return is niet verplicht, maar wordt wel gestimuleerd. Kwaliteit en duurzaamheid worden daarmee belangrijke gunningsfactoren.

Aanbesteden blijft een spel!

Een aanbesteding blijft een mega offerte voor een (semi-)overheidsinstelling. Het blijft een spel, dat je volgens regels moet spelen. Met de nieuwe wet komen er misschien meer deelnemers. Er kan er nog steeds maar één de winnaar zijn. Je moet het spel slim spelen om te winnen. Een topsporter heeft daarom altijd een coach. Schakel jij ook externe hulp in om de aanbesteding te winnen? In een aanbestedingsdocument komen bijvoorbeeld de schrijfstukken vaak van verschillende medewerkers. SalesTAALent zorgt voor eenheid in toon en een heldere schrijfstijl. Ze helpt je bij strategisch vragen stellen. En last but not least: checkt of de inschrijving compleet is en klantgericht is geschreven.

(*) Helaas is de ingangsdatum weer uitgesteld. De verwachting is dat de nieuwe wet op 1 april 2013 ingaat.