De klanten van SalesTAALent

Mijn klanten verbeteren hun verkoopproces. Het zijn vooral dienstverleners met passie voor:

 • HR: arbeidsbemiddeling, detacheren, uitzenden, payroll, re-integratie
 • schoonmaak
 • catering
 • facilitaire dienstverlening
 • arbo-dienstverlening
 • veiligheid (BHV, kwaliteitsmanagement, trainingen)
 • zorg en welzijn: jongerenwerk, (school)maatschappelijk werk, gehandicaptenzorg
 • telecom, ict en software
 • internet marketing

Kan jouw verkoopproces beter? Neem contact op

Wil je een review schrijven over de diensten van SalesTAALent?
Stuur dan een e-mail naar natasja@salestaalent.nl. Dankjewel!

Klant aan het woord

 • "Natasja werkt sinds 2013 voor ons. Ze helpt ons met de acquisitie van opdrachten voor het jongerenwerk via subsidietenders en aanbestedingen. Ik zet Natasja graag in, omdat zij het volledige traject naast je blijft staan; vanaf het eerste gesprek tot aan het afgeven van het document bij de opdrachtgever. Haar kracht ligt in de regierol en in het formuleren van een goed inhoudelijk stuk dat aansluit bij de opdracht. Dat wat wij doen op straat, verwoordt Natasja duidelijk en helder voor ons op papier. De inhoud van ons vak wordt op een passievolle manier beschreven. In de afgelopen jaren hebben we dan ook, mede dankzij Natasja, een aantal opdrachten met succes binnengehaald."

  Nadia Barquioua Directeur Stichting JOZ en Stichting Welzijn Noord