Smart schrijven

Smart schrijven

In veel aanbestedingen, zoals bij BVP, vragen aanbestedende diensten een SMART geschreven plan van aanpak. Met SMART bedoelen ze een acroniem: Specifiek – Meetbaar – Acceptabel – Realistisch – Tijdsgebonden.

Je bent pas echt smart (slim dus) als je altijd je offerte SMART maakt. Het maakt je boodschap duidelijk, concreet en ondubbelzinnig. Bovendien maakt het jouw plan van aanpak achteraf ook controleerbaar.

Zo schrijf je SMART

Specifiek
Gebruik woorden met een concrete betekenis. Kijk uit met woorden die meerdere betekenissen hebben, zoals flexibel (variabel of buigzaam?) en transparant (helder van opzet of doorzichtig?). Gebruik liever geen lijdende werkwoordsvormen. Dat geeft teveel ruimte voor interpretatie.

Meetbaar
Maak je beloftes aan de klant allereerst kwantificeerbaar door aantallen, percentages of waarden te noemen. Daarnaast beschrijf je de meetmethode of procedure.

Acceptabel
Zorg ervoor dat jouw aanbod aansluit bij het doel van de klant. Wist je dat de doelstelling van de aanbestedende dienst vaak in het eerste hoofdstuk van het bestek staat?

Realistisch
Doe geen loze beloftes. Je plan van aanpak moet uiteraard wel haalbaar zijn. Je geeft je klant het vertrouwen dat het gaat lukken door bewezen resultaten te geven.

Tijdsgebonden
Noem altijd een tijdstip, de duur of een periode met begin- en eindtijd. Vermijd tijdsaanduidingen zoals binnenkort, zo snel mogelijk en de komende tijd.

P.S. Misschien wist je het nog niet. Maar ik geef ook trainingen op maat bij dienstverlenende bedrijven. Zo gaf ik onlangs bijvoorbeeld een workshop ‘SMART schrijven’ aan tien copywriters van een groot schoonmaakbedrijf. Ook interessant voor jouw bedrijf? Lees hier meer over mijn trainingen >>>.