Wijzigingen aanbestedingswet 2016

Wijzigingen aanbestedingswet 2016

Aanbestedingen saai? We zijn nog maar net gewend aan de nieuwe aanbestedingswet en er komen in 2016 alweer wijzigingen.

De huidige wet wordt dit jaar aangepast naar de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen. Het ligt nu nog bij de Tweede Kamer en het moet ook nog langs de Eerste Kamer. Omdat het om Europese regels gaat, mag je ervan uitgaan dat de duidelijke richtlijnen doorgevoerd worden. Houd bij de voorbereiding van een aanbesteding dus alvast rekening met de nieuwe regels.
In dit blog zet ik de belangrijkste wijzigingen in de aanbestedingswet 2016 helder voor je op een rij. Ik beperk me tot de essentie en houd het graag pragmatisch. Ik focus me op de wijzigingen die van belang zijn voor dienstverleners (zoals facilitaire bedrijven, uitzendbureaus en sociale diensten), omdat ik daar vooral voor werk. Wil je de (laatste) details weten van alle wijzigingen? Dan raad ik je aan om de website van Pianoo in de gaten te houden.

NIEUWE AANBESTEDINGSWET 2016

De belangrijkste wijzigingen voor dienstverleners

Onderscheid 2A en 2B Diensten vervalt

Er is geen onderscheid meer in 2A en 2B-diensten. Dat betekent bijvoorbeeld dat voor het inhuren van personeel  niet meer het verlichte, maar nu het reguliere regime van toepassing is. Het verlicht regime geldt nog wel voor opdrachten voor sociale diensten met een waarde boven € 750.000,-. De opdrachten voor sociale diensten met een waarde boven € 750.000,- moeten wel aangekondigd worden.

Verplichting elektronisch aanbesteden

Er geldt vanaf 1 juli 2017 een verplichting tot elektronisch aanbesteden. Dit houdt in dat alle communicatie en informatie-uitwisseling tussen aanbestedende diensten en ondernemers elektronisch plaatsvindt. Het wordt dus steeds belangrijker dat jouw offerte ook prettig leesbaar is op beeldscherm. Wist je trouwens dat de digitaal ingediende offertes toch vaak nog (zwart-wit) uitgeprint worden door de beoordelaars?

Termijn

Het minimaal aantal dagen tussen de Nota van Inlichtingen en de inschrijving was 6. Dat wordt – gelukkig – 10 dagen.

Dag eigen verklaring

We waren er net aan gewend. De Nederlandse uniforme eigen verklaring wordt vervangen door een elektronische tool: het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Omdat elektronisch aanbesteden pas vanaf 1 juli 2017 verplicht wordt, mag het tot die tijd ook nog op papier.

Innovatiepartnerschap

Er komt een nieuwe procedure voor producten en diensten die nog niet op de markt zijn: innovatiepartnerschap. Deze procedure biedt de aanbestedende dienst de mogelijkheid om een partnerschap aan te gaan en na een succesvolle ontwikkelfase het daaruit voortkomende product, werk of dienst direct aan te kopen zonder opnieuw aan te besteden.

Concurrentiegerichte dialoog versoepeld

Er is een uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden voor de concurrentiegerichte dialoog. Deze procedure is niet meer uitsluitend voor complexe opdrachten. Aanbestedende diensten mogen deze procedure nu ook gebruiken voor ontwerp- of innovatieve oplossingen of wanneer technische specificaties niet nauwkeurig genoeg kunnen worden vastgesteld. Let op: de minimumeisen, de gunningscriteria (verplicht beste prijs-kwaliteit verhouding) en de wegingsfactoren vormen geen onderdeel van de onderhandeling.

Past performance

Er wordt een extra uitsluitingsgrond opgenomen om ondernemingen uit te kunnen sluiten die structureel tekort zijn geschoten bij de uitvoering van een opdracht in het verleden. Een opvallende uitsluitingsgrond, waar ik persoonlijk heel benieuwd naar ben hoe dat gaat werken in de praktijk.
Wat vind jij de meest opmerkelijke wijziging in de nieuwe aanbestedingswet 2016? Deel je reactie onder dit blog. Ik ben benieuwd.